Information till föräldrar

Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet omfattar utbildning, tävlingar och föreningsverksamhet. Den vänder sig till både pojkar och flickor. Även ungdomar som är utländska medborgare men bor i Sverige får vara med. Försvarsutbildarna har särskillt utbildade ungdomsledare som tar hand om ungdomarna.

Försvarsmakten medverkan i ungdomsverksamheten främst med kurschefer, instruktörer och materiel för utbildningen. Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet följer de regler och anvisningar som är utgivna av dels Regeringen och dels av Försvarsmakten.

För att få delta i ungdomsverksamheten skall man ha fyllt 15 år och vara medlem i en av Försvarsutbildarnas föreningar. Man kan vara med i ungdomsverksamheten till och med det 20:e kalenderåret. Är pojken eller flickan under 18 år skall föräldrar / vårdnadshavare ge sitt tillstånd.

Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet syftar till att;
– underlätta framtida rekrytering, inte minst av kvinnor och personer med annan etnisk bakgrund, till befattningar inom Försvarsmakten,
– informera om frivillig tjänstgöring inom olika yrken inom Försvarsmakten,
– informera om totalförsvaret som samhällsfunktion och svensk säkerhetspolitik,
– ge kunskap om och skapa förståelse för Försvarsmaktens värdegrund och verksamhetsidé,
– väcka intresse för en framtida insats inom de frivilliga försvarsorganisationerna och hemvärnet, samt bereda ungdomar en meningsfull fritidssysselsättning och god gemenskap.