För mer information: info@amfibiekaren.se

 

Vår verksamhet

Göteborgs Amfibiekårsförening bedriver ungdomsverksamhet för både pojkar och flickor från det att de fyller 15 år till de fyller 20 år. Vår verksamhet syftar till att erbjuda ungdomarna en seriös och meningsfull fritidssysselsättning enligt de regler som statsmakterna stipulerat. Verksamheten för ungdomar omfattar i huvudsak följande:

  • Grundkurser, fortsättningskurser och ledarskapskurser som ett startpaket för alla ungdomar.
  • Kurser och annan verksamhet har hög kvalitet och genomförs under ledning och ansvar av välutbildade och omdömesgilla ungdomsledare.
  • Ungdomarna får lära sig hur man uppträder och tar ansvar för sig själv och andra i naturen under skiftande förhållanden och årstider.
  • De får lära sig nyttiga kunskaper om sjukvård, överlevnad, ledarskap och att ta hänsyn och visa omsorg om kamrater och andra i sin omgivning.
  • Ungdomarna får information om Totalförsvaret, plikttjänstgöring och anställning inom Försvarsmakten.

Läs mer

Instagram

Back to Top